Crack Office 365 là chủ đề được hàng ngàn người tìm kiếm mỗi tháng. Vậy làm sao để kích hoạt bản quyền Microsoft Office 365 thành công? Hãy cùng Top Google tìm hiểu phương pháp Active Office 365 bằng CMD thành công 100% mà cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được không cần đến dân IT.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

Crack Office 365 là gì?

Crack Office 365 là phương pháp sử dụng phần mềm hay thủ thuật can thiệp vào hệ thống của phần mềm. Giúp bạn có thể kích hoạt thành công bản quyền Microsoft Office 365 miễn phí mà không cần phải sử dụng Key Office 365.

Lưu ý trước khi crack Office 365 bằng CMD

 • Đảm bảo kết nối internet luôn ổn định.
 • Đảm bảo tính năng Windows Update đã được bật.
 • Xóa giấy phép hiện tại nếu giấy phép dùng thử chưa hết hạn.
 • Tắt tường lửa, phần mềm diệt virus, windows security có trên máy tính để tránh gặp lỗi trong quá trình crack.
 • Đảm bảo máy tính, laptop đang được kết nối với máy chủ KMS.

3 Cách crack Microsoft Office 365 vĩnh viễn bằng CMD

Khi sử dụng CMD để kích hoạt bản quyền Microsoft Office 365 có 3 cách như sau:

 • (1) Active Office 365 bằng KEY với CMD
 • (2) Crack Office 365 tự động
 • (3) Crack Office 365 thủ công

Nào hãy cùng mình đi tìm hiểu chi tiết các bước thực hiện nhé!

Cách 1: Crack active Office 365 bằng key qua CMD

 • Bước 1: Mở CMD với quyền admin bằng cách nhấn chuột phải vào menu Start hoặc gõ Command Prompt và ô tìm kiếm.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 2: Copy và chạy dòng lệnh

Copy đường dẫn sau nếu Office 365 được cài đặt trong thư mục ProgramFiles.

 • %% ProgramFiles% \ Microsoft Office \ Office16
 • %% ProgramFiles (x86)% \ Microsoft Office \ Office16

Nếu không chắc mình cài đặt Office ở thư mục nào, hãy chạy cả hai lệnh trên. Thực hiện theo cấu trúc như sau:

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 3: Kích hoạt Office bằng cách sử dụng khóa máy khách KMS. Trước khi thực hiện hãy kiểm tra lại internet để đảm bảo kết nối đang ổn định.
 • Bước 4: Sau đó copy dòng lệnh sau đây, dán vào CMD.
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act
 • Bước 5: Đợi CMD kích hoạt và thông báo thành công

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

Cách 2: Crack Office 365 bằng phương pháp thủ công

 • Bước 1: Tại khu vực trống trên màn hình máy tính nhấp chuột phải → Chọn New → Text Document.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 2: Dán dòng lệnh sau vào file TXT vừa tạo.
@echo offtitle Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1:serverif %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.comif %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.comif %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.comif %i%==4 goto notsupportedcscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)explorer "http://MSGuides.com"&goto halt:notsupportedecho.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16:haltpause >nul
 • Bước 3: Lưu File txt.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 4: Đổi tên File thành office365.cmd

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 5: Tìm đến file txt vừa lưu, tiến hành đổi tên file thành office365.cmd sau đó nhấn Save để lưu lại file với đuôi mới.
 • Bước 6: Chạy file office365.cmd với quyền quản trị (run as administrator).

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 7: Chờ quá trình kích hoạt hoàn tất, thông báo thành công hiện ra, sau đó nhấn phím N

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

Cách 3: Crack Office 365 bằng phương pháp tự động

 • Bước 1: Tải file Script kích hoạt về máy qua đường link sau: Link 01Link 02.
 • Bước 2: Giải nén file Script vừa tải về.
 • Bước 3: Sau đó vào thư mục vừa giải nén, tìm file “Activate AIO Tools…
 • Bước 4: nhấn chuột phải, chọn Run as administrator.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 5: Màn hình mới hiện ra, nhấn phím L để convert Office.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 6: Nhấn phím số 5 để chọn phiên bản Office 365.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 7: Thông báo hoàn thành hiện ra, nhấn phím bất kỳ để thoát.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 8: Tiếp tục nhấn phím O để lấy key kích hoạt.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 9: Nhấn phím 1 để kích hoạt Office

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 10: Nhấn phím T để tiếp tục.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

 • Bước 11: Nhấn phím bất kì để tiếp tục.

Hướng dẫn Crack Office 365 vĩnh viễn với CMD thành công 100%

Như vậy, Top Google đã hướng dẫn xong cho các bạn cách Crack Office 365 bằng CMD mà không phải dùng đến phần mềm crack hay key bản quyền. Đây là phương pháp hoàn toàn miễn phí nên bạn hãy thực hiện ngay và để lại kết quả ở bình luận bên dưới nhé.

Chúc bạn thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *