Active Office 2019 là một công việc không phải dễ dàng đối với những ai không rành về máy tính. Việc sử dụng phần mềm crack dường như rất đơn giản nhưng luôn tiềm ẩn những mối nguy hại về máy tính nhiễm virus hay bị đánh cắm thông tin người dùng. Vậy làm sao để kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2019 an toàn? Hãy cùng Top Google tham khảo Cách Active Office 2019 bằng CMD mà không cần sử dụng phần mềm crack ở dưới đây nhé.

Cách Active Office 2019 vĩnh viễn không cần phần mềm crack

Active Office 2019 bằng CMD là gì?

Active Office 2019 bằng CMD là phương pháp sử dụng một đoạn mã và trình notepad để tạo nên file CMD. Là một phương pháp mới giúp kích hoạt Microsoft Office 2019 đơn giản và không cần phải sử dụng đến phần mềm crack như: KMSPico hay Toolkit. Đặc biệt hơn, đây là kích hoạt bản quyền được Microsoft chấp nhận. Vì nó cực kì an toàn không lo máy tính bị nhiễm virus.

Các phiên bản Office 2019 có thể kích hoạt

Với cách Active Office 2019 bằng CMD các bạn có thể kích hoạt được hầu hết các phiên bản của Microsoft Office 2019 như:

 • Office 2019 Home and Student
 • Office 2019 Personal
 • Office 2019 Home and Business
 • Office 2019 Professional
 • Office 2019 Professional Plus

Hướng dẫn Active Office 2019 bản quyền bằng CMD

Để có thể Active Office 2019 bằng CMD các bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Lưu đoạn mã bằng Notepad

Các bạn mở chương trình Notepad và copy đoạn mã dưới đây vào notepad:

@echo off
title Kich hoat Microsoft Office 2019 ALL versions mienphi!&cls&echo ============================================================================&echo #Kich hoat Microsoft Office 2019 hop phap - Khong su dung phan mem&echo ============================================================================&echo.&echo #San pham ho tro:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Truy cap topthuthuat.vn: [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo Ket noi voi may chu KMS khong thanh cong! Dang ket noi lai... & echo Vui long cho... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://topthuthuat.vn"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Phien ban Office cua ban khong duoc ho tro.&echo Download phien ban moi nhat tai day: http://topthuthuat.vn/:halt
pause >nul

Bước 2: Đặt tên FILE.CMD

Cách Active Office 2019 vĩnh viễn không cần phần mềm crack

 • Click vào File -> Save As…(hoặc ctrl + s)
 • Dòng File name: bạn có thể đặt tên tùy ý nhưng phải kết thúc bằng đuôi .cmd
 • Dòng Save as type: chọn All Files (*.*)
 • Ví dụ: ActiveOffice2019.cmd

Bước 3: Chạy chương trình

Sau khi tạo xong thì các bạn hãy chạy file với quyền admin bằng cách chuột phải lên tệp chọn Run as administrator.

Cách Active Office 2019 vĩnh viễn không cần phần mềm crack

Bước 4: Đời chờ kết quả

Đến đây các bạn chỉ cần đợi chương trình chạy xong là OK nhé!

Cách Active Office 2019 vĩnh viễn không cần phần mềm crack

Sau khi chương trình chạy xong hãy kiểm tra phần mềm đã đượcc kích hoạt chưa nhé! Và nếu trong trường hợp chưa kết nối được máy chủ KMS thì hãy thực hiện lại nhé!

Lưu ý:

 • Trong một số trường hợp thông báo kích hoạt không thành công nhưng Office vẫn có bản quyền rồi nhé. Bạn nên vào Excel hay Word để kiểm tra bản quyền.
 • Và nó chỉ kích hoạt được trong vòng 6 tháng ( 180 ngày ), và yên tâm nó sẽ tự động kích hoạt lại cho bạn

Trên đây là những hướng dẫn cách Active Office 2019 bằng CMD mà không cần sử dụng phần mềm Crack. Bây giờ bạn hãy thực hiện và đừng quên để lại bình luận về kết quả kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2019 thành công chưa nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *